Términos y condiciones

Termes i condicions

ACEPTACIÓ

Les compravendes dels productes oferts en el domini www.clubfutbolreus.com/store (d'ara endavant la Web), es regiran per les següents condicions generals de contractació, que l'usuari accepta en comprar algun producte de la web seguint el procediment de compra d'aquesta. Aquestes condicions generals de compra estan en vigor per a tots els productes oferts en la web, podent-se modificar sense previ avís, no afectant les compres ja realitzades. Les condicions de contractació i el procediment de compra estan redactats en catala , castella i angles.


COM COMPRAR

La compra dels productes oferts en LA WEB, es realitza mitjançant la selecció dels productes triats, els quals s'inclouran en la cistella de compra, una vegada conclosa la selecció es continuarà la compra, procedint-se a l'emplenament de les dades personals per a l'emissió de la factura i les dades de la forma de pagament per a efectuar el pagament dels productes. Acceptant finalment la comanda i després de la confirmació del pagament, es procedirà a servir la mercaderia en els terminis acordats en aquestes condicions de generals.

El procés detallat és el següent:

Seleccionar un article – Detalle de la comanda

Per a trobar un article es poden utilitzar els menús de navegació. Mitjançant ells s'accedeix a les diferents classificacions i agrupacions de productes. També es pot utilitzar el cercador situat en la zona superior; el resultat de la cerca mostrarà els articles disponibles en funció de les dades introduïdes.

Una vegada trobat l'article, es pot ampliar la informació prement sobre el seu nom o sobre la seva imatge. D'aquesta manera s'accedeix a la fitxa de producte, que disposa de les característiques detallades d'aquest, promocions aplicades.

Tramitar el demanat – Identificació de l'Usuari

És molt senzill. Només cal incorporar el producte a la cistella prement sobre el botó “Afegir al carret”. Una vegada en la cistella, pot continuar comprant altres articles o tramitar la comanda amb els productes inclosos prement el botó situat en la zona superior dreta “El meu carret” i posteriorment “Continuar amb la Compra”.

Una pantalla li sol.licitarà la seves dades personals. Nom i cognoms i direccio .

El comprador podrà modificar els productes seleccionats com el nombre d'aquests, les dades personals i de pagament emplenats, retrocedint en el procediment de compra de la pàgina web, abans de l'acceptació definitiva de la compra.

Seleccionar la forma de pagament i enviament

En el següent pas cal fixar el tipus de lliurament (completa o parcial), designar un responsable de la comanda, establir la recollida (personal en seu club o amb ports), si és directe a client final, i la forma de pagament (targeta, paypal, transferència o ingrés en compte). Una vegada ens assegurem que tota la informació requerida està emplenada i és correcta, punxem en el botó “Confirmar comanda” en la part inferior dreta de la pàgina.

Confirmar les dades

Es mostra un resum de la comanda i les dades de la fitxa de client, per a revisar si l'adreça d'enviament és correcta, i acceptem les condicions de venda.

Una vegada acceptades, es procedirà a finalitzar la tramitació de la comanda prement en el botó situat en la zona inferior dreta “Enviar comanda”.

Finalment, una pàgina confirmarà la tramitació correcta de la comanda, i mostrarà el número d'aquest, així com un resum dels productes adquirits.

El procés de compra ha acabat.

Una vegada realitzada la compra, es confirmarà aquesta mitjançant el registre en la pàgina web de la compra realitzada, podent el comprador, en qualsevol moment, imprimir el formulari de comanda, juntament amb les condicions de compra.


LLIURAMENT DEL PRODUCTE

Totes les comandes que es trobin en estoc permanent seran expedits el mateix dia i lliurats en 24-48 hores, prèvia confirmació del pagament conforme a el que s'estableix en l'apartat FORMA DE PAGAMENT.

Les comandes realitzades el divendres a partir de les 14.00 hores, seran expedits el dilluns següent.

Lliurament en 15 a 20 dies, si el seu producte necessita un termini de lliurament especial per part del nostre proveïdor.

Els ports són a càrrec del client.

Península Ibèrica. S'inclouran en factura la quantitat de 4,00 € . Preus sense IVA.

Altres destinacions. Per a aquests enviaments s'estudiarà cada cas particular i s'informarà dels costos de la tramitació de la comanda.


PREUS I IMPOSTOS

Els preus dels productes oferts en LA WEB estan indicats en euros (€), i no inclouen l'Impost sobre el valor afegit (IVA).


FORMA DE PAGAMENT

www.clubfutbolreus.com/store només admetrà el pagament mitjançant targeta de crèdit (expedida per bancs espanyols), sistema de pagament Paypal, ingrés en compte o per transferència bancària als números de compte següents:


CAIXA GUISSONA

ES10 3140-0001-91-001-4096900

En el cas que el pagament es efectuï per transferència bancària o per ingrés en compte, el termini de lliurament no començarà a computar fins confirmada la transferència o ingrés realitzat. Si la transferència no es realitza en els tres dies següent es procedirà anul·lar la comanda.

DEVOLUCIÓ D’UN ARTICLE

El client podrà sol.licitar la devolució dels productes comprats en el lloc web, en els casos permesos per la legislació vigent comunicant tal circumstància a través del correu electrònic cfreusinfo@gmail.com , en el termini màxim de 14 dies des de la data de factura de compra.

Per a donar validesa a una devolució s'estableixen unes condicions prèvies:

El producte haurà d'estar en perfectes condicions, en el seu embalatge original i amb els manuals, accessoris o regals promocionals inclosos si escau. Una vegada rebuda la mercaderia en els nostres magatzems, i prèvia comprovació de l'estat d'aquesta, es procedirà al reintegrament del seu import conforme a la modalitat de pagament realitzada pel client (en els pagaments en efectiu, el reintegrament de l'import es realitza mitjançant xec). En cas de devolució, les despeses d'enviament no seran reemborsats.

No es pot realitzar devolució de productes personalitzats.

En qualsevol cas, s'admetrà la devolució dels productes defectuosos i enviaments erronis, sent Romario SL qui es farà càrrec de les despeses d'enviament sempre que el client comuniqui aquesta circumstància en el termini màxim de set (7) dies comptats des de la data de recepció de l'enviament.


DANYS PER TRANSPORT

Tots els productes surten revisats i sense cops. Si vostè detecta en rebre una comanda que aquest està trencat o copejat, ha de deixar constància al transportista, si una vegada revisat el producte no estigués en condicions, ha de posar-se en contacte abans de 24h amb cfreusinfo@gmail.com .

En el cas de no avisar en un termini de 24h, Romario SL i www.clubfutbolreus.com/store , no assumirà cap responsabilitat, ja que s'estarien incomplint les normes de les Companyies Asseguradores del Transport.


TRAMITACIÓ DE GARANTIES

Per a tramitar un producte defectuós, haurà de posar-se en contacte amb el departament de post-venda de www.clubfutbolreus.com/store per e-mail cfreusinfo@gmail.com. Aquest departament li indicarà la forma de tramitar la garantia del producte.

No s'inclouen les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, ni materials sotmesos a desgast pel seu ús normal.

En aquelles incidències que justifiquin l'ús de la garantia, s'optarà per la reparació, substitució de l'article, rebaixa o devolució, en els termes legalment establerts.


VALIDESA DE L'OFERTA

Els productes oferts, i els preus d'aquests, estaran disponibles per a la seva compra mentre es trobin en el catàleg de productes visualitzats per mitjà de la WEB.

www.clubfutbolreus.com/store es reserva el dret de modificar els preus sense previ avís, en el cas d'existir un canvi per part del fabricant implicat o per finalització d'existències. Aquesta revisió o modificació de preus es comunicarà al client en el moment de la tramitació de la comanda.


COMUNICACIONS

El comprador, per qualsevol circumstància o qüestió que li sorgís sobre el procediment de compra, lliurament dels productes o visualització dels arxius comprats, podrà posar-se en contacte amb el venedor mitjançant l'enviament d'un correu electrònic, indicant el motiu d'aquest, a l'adreça: cfreusinfo@gmail.com.


LLOC D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE

Els contractes celebrats per mitjà de la WEB es presumiran celebrats en el domicili del comprador en el cas que aquest sigui un particular. Per als casos en què el comprador sigui una empresa, els contractes es presumiran celebrats en el domicili de Romario SL .JURISDICCIÓ

Per a la resolució de quantes qüestions es derivin d'aquestes condicions, els contractants se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals del domicili del comprador en el cas que aquest sigui un consumidor, o del domicili del venedor en el cas en què aquest sigui una entitat jurídica.